Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣANNOUNCEMENT OF COMMUNIST PARTY OF SWAZILAND

Communist Party of Swaziland
20 March 2017

Communist Party of Swaziland condemns flagrant abuse of public funds by Mswati; calls upon the people of Swaziland to revolt against Mswati’s 50th birthday celebrations

The Communist Party of Swaziland (CPS) condemns the flagrant abuse of people’s funds by the tinkhundla regime ahead of sub-Saharan Africa’s last absolute monarch Mswati III’s lavish birthday party slated for 19 April 2018. For Mswati’s extravagant birthday party, the Swaziland taxpayer will part with at least R259.5 million.

The Swaziland government has bought a fleet of luxury BMW cars worth at least R89 million, adding to an initial R20 million budget for the celebrations. Mswati is also expected to receive a second private jet worth more than R150.5 million as a birthday present. This total budget is, however, expected to increase exponentially, if history is anything to go by. All these public funds are for Mswati and his family’s entertainment!

As if the above were not enough, Mswati has been sending his emissaries to communities to demand cattle from the people in order to add to the celebrations’ excessive budget. Families are expected to deliver on this demand or else face victimisation from the regime. This is one of the acts of self-enrichment by Mswati. He will, after collecting these cattle, sell them to the government, as he has done many times before, and expropriate this money for himself! We therefore also condemn this continued enslaving of the people by the monarch!

Such brazen waste of public funds and enslaving of the people occurs despite the fact that about 70% of the people of Swaziland live below the poverty line. As recent as 2017 the regime claimed that it did not have funds to help over 350 000 Swazis who were in desperate need of food aid.

The Communist Party of Swaziland calls upon all progressive forces to unite under the banner of democracy in the fight against the tinkhundla regime. Workers should also be in the forefront in this fight for freedom. The people of Swaziland have been called by history to unite and overthrow the last absolute monarch in sub-Saharan Africa if they are to have a bright future.

The first step towards the overthrow of the Mswati autocracy is the boycott of the 2018 tinkhundla parliamentary elections. Swaziland’s parliament does not have any powers to hold Mswati and his government to account. This is why the 2018 tinkhundla elections are nothing but a sham, conducted simply for Mswati to deepen his power as an absolute monarch.

This is the year to make Swaziland ungovernable by the Mswati autocracy! The Communist Party of Swaziland will continue to mobilise the oppressed people and all necessary material resources in the revolutionary fight against the Mswati autocracy!

Released by the Communist Party of Swaziland

CONTACT:
Kenneth Kunene
General SecretaryCommunist Party of Swaziland
20 March 2017
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουαζιλάνδης καταδικάζει την κατάφωρη κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων από τoν Mswati. καλεί τον λαό της Σουαζιλάνδης να εξεγερθεί εναντίον των εορτασμών των 50 χρόνων του

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουαζιλάνδης (CPS) καταδικάζει την καταφανή κατάχρηση των χρημάτων του λαού από το καθεστώς tinkhundla μπροστά από το πάρτι γενεθλίων του μοναδικού μονάρχη Mswati ΙΙΙ της υποσαχάριας Αφρικής που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου 2018. Για το εξωφρενικό πάρτι γενεθλίων του Mswati, ο φορολογούμενος της Σουαζιλάνδης θα συμβάλλει με τουλάχιστον R259,5 εκατομμύρια.

Η κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης αγόρασε ένα στόλο πολυτελών αυτοκινήτων BMW ύψους τουλάχιστον R89 εκατομμυρίων, προσθέτοντας ένα αρχικό προϋπολογισμό R20 εκατομμυρίων για τους εορτασμούς. Ο Mswati αναμένεται επίσης να λάβει ένα δεύτερο ιδιωτικό αεροσκάφος αξίας άνω των R150,5 εκατομμυρίων ως δώρο γενεθλίων. Ο συνολικός αυτός προϋπολογισμός αναμένεται, ωστόσο, να αυξηθεί εκθετικά, εάν η ιστορία είναι κάτι που θα περάσει. Όλα αυτά τα δημόσια κονδύλια είναι για το Mswati και την ψυχαγωγία της οικογένειάς του!

Αν και τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά, ο Mswati στέλνει τους απεσταλμένους του σε κοινότητες για να ζητήσει βοοειδή από τους ανθρώπους για να προσθέσει στον υπερβολικό προϋπολογισμό των εορτασμών. Οι οικογένειες αναμένεται να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση ή αλλιώς αντιμετωπίζουν θυματοποίηση από το καθεστώς. Αυτή είναι μια από τις πράξεις αυτο-εμπλουτισμού από τον Mswati. Μετά τη συλλογή αυτών των βοοειδών, θα τα πουλήσει στην κυβέρνηση, όπως έκανε πολλές φορές πριν, και θα απαλλοτριώσει αυτά τα χρήματα για τον εαυτό του! Κατά συνέπεια, καταδικάζουμε επίσης αυτή τη συνεχιζόμενη υποδούλωση του λαού από τον μονάρχη!

Τέτοια σπατάλη δημόσιων κεφαλαίων και υποδούλωσης του λαού συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι περίπου το 70% του λαού της Σουαζιλάνδης ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Τόσο πρόσφατα, το 2017, το καθεστώς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε χρήματα για να βοηθήσει πάνω από 350.000 Σουαζάδες που είχαν απεγνωσμένη ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουαζιλάνδης καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν κάτω από το πανόραμα της δημοκρατίας στον αγώνα κατά του καθεστώτος tinkhundla. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα για ελευθερία. Ο λαός της Σουαζιλάνδης έχει κληθεί από την ιστορία να ενώσει και να ανατρέψει τον τελευταίο απόλυτο μονάρχη στην υποσαχάρια Αφρική, αν θέλει να έχει ένα λαμπρό μέλλον.

Το πρώτο βήμα προς την ανατροπή της αυτοκρατορίας Mswati είναι το μποϊκοτάζ των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2018 tinkhundla. Το κοινοβούλιο της Σουαζιλάνδης δεν έχει καμία εξουσία να καταλάβει το Mswati και την κυβέρνησή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκλογές του 2018 tinkhundla δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάτη, που διεξάγεται απλώς για το Mswati να εμβαθύνει την εξουσία του ως απόλυτος μονάρχης.


Αυτό είναι το έτος για να απαγκιστρωθεί η Σουαζιλάνδη  από την αυτοκρατορία του Mswati! Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σουαζιλάνδης θα συνεχίσει να κινητοποιεί τους καταπιεσμένους ανθρώπους και θέτει όλους τους απαραίτητους υλικούς πόρους στην επαναστατική πάλη ενάντια στην αυτοκρατορία του Mswati!
Released by the Communist Party of Swaziland

CONTACT:
Kenneth Kunene
General Secretary
+27 72 594 3971